Obsługa Doradcza Firm Sp. z o.o.

OFERTA

Obsługa Doradcza Firm Sp. z o.o. specjalizuje się w rozwiązywaniu złożonych problemów gospodarczych wymagających kompleksowego podejścia, obejmującego aspekty formalno – prawne, ekonomiczno – finansowe oraz aspekty strategiczno – strukturalno – organizacyjne rozwoju podmiotów gospodarczych.

Innym obszarem specjalizacji Spółki jest działalność w odniesieniu do poszczególnych branż i sektorów gospodarki, głównie w zakresie formułowania strategii działania.

Fakt wykonywania przez Spółkę złożonych przedsięwzięć na rzecz poważnych zleceniodawców polskich, jak i współpraca z kontrahentami zagranicznymi, powodują, że wymienione powyżej obszary specjalizacji potwierdzone są zrealizowanymi, poważnymi projektami, co odzwierciedlają posiadane referencje.

Oferta skierowana do potencjalnych klientów Spółki obejmuje:

 • doradztwo o charakterze formalno – prawnym
 • doradztwo ekonomiczno – finansowe
 • doradztwo w zakresie formułowania strategii
 • doradztwo w zakresie tworzenia struktur organizacyjnych podmiotów gospodarczych i ich związków
 • doradztwo w zakresie tworzenia procedur organizacyjnych
 • doradztwo w zakresie połączeń, przejęć i fuzji
 • doradztwo w zakresie wyboru ścieżki prywatyzacji
 • tworzenie biznes planów oraz dokonywanie wycen złożonych przedsięwzięć
 • opracowywanie ofert inwestycyjnych
 • prowadzenie analiz branżowych, sektorowych
 • współpraca w zakresie pozyskiwania finansowania przedsięwzięć


W celu przejrzenia listy dotąd zrealizowanych przedsięwzięć w danym aspekcie usług, proszę wybrać odpowiedni fragment okręgu.

Strategie sektorowe i branżowe Aspekty formalno – prawne rozwoju podmiotów gospodarczych Aspekty ekonomiczno – finansowe rozwoju podmiotów gospodarczych Aspekty strategiczno – strukturalno – organizacyjne rozwoju podmiotów gospodarczych oferta - menu graficzne

copyright © 2007 Obsługa Doradcza Firm Sp. z o.o.