Obsługa Doradcza Firm Sp. z o.o.

KONTAKT

Obsługa Doradcza Firm Sp. z o.o.ul. Chałubińskiego 8 (38 piętro)
00-613 Warszawa


tel.:
+48 22 292 82 60


fax.:
+48 22 292 82 62


e-mail: biuro@odf.com.pl

http://www.odf.com.pl

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000168760
Kapitał zakładowy: 50.000 PLN
NIP 522-10-24-220
REGON 011207215

copyright © 2007 Obsługa Doradcza Firm Sp. z o.o.