Obsługa Doradcza Firm Sp. z o.o.

FIRMA

Jesteśmy obecni na polskim rynku konsultingowym od 1993 roku, przy czym działalność pod firmą Obsługa Doradcza Firm Sp. z o.o., prowadzimy od listopada 2007 roku.

Nowa nazwa i logo wyznaczają początek kolejnego etapu rozwoju Spółki, w którym - w oparciu o wieloletnie doświadczenia - pomagamy naszym klientom w wykorzystaniu szans, jakie niesie ze sobą nie tylko gospodarka rynkowa, ale także członkostwo Polski w Unii Europejskiej.

Jak już wcześniej wspomnieliśmy, początki naszej firmy sięgają roku 1993, kiedy to powstała K&K Conultants s.c., poprzez wydzielenie się grupy konsultingowej z polsko-brytyjskiej firmy Softman j.v., specjalizującej się w projektowaniu systemów informatycznych wspomagających zarządzanie.

Drugi etap naszej działalności, to zawiązanie w 1995 roku K&K Consultants Sp. z o.o., będącej następcą K&K Conultants s.c. Zmiana ta była nieodzowna, w związku z rozszerzeniem zakresu działania Spółki oraz wejściem do niej nowych partnerów.

Rok 2007 spowodował konieczność przeprowadzenia kolejnej zmiany (na pewno nie ostatniej), której wynikiem była zmiana nie tylko firmy Spółki, ale przede wszystkim podejścia do potencjalnego klienta, poprzez zapewnienie mu kompleksowej obsługi. Z uwagi na dużą różnorodność projektów, kompleksowość obsługi zapewniamy dzięki stałej współpracy z szerokim gronem specjalistów z różnych dziedzin.

copyright © 2007 Obsługa Doradcza Firm Sp. z o.o.