Obsługa Doradcza Firm Sp. z o.o.

Strategie sektorowe i branżowe

 • POLSKA FUNDACJA PROMOCJI I ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW
  • Zakres prac:
   • Analiza rynku pracy Małopolski oraz prognoza jego ewolucji z punktu widzenia oceny szans funkcjonowania firm powstałych w wyniku restrukturyzacji sektora górniczego i hutniczego
  • Czas realizacji prac: 2000
 • POLISH ENERGY PARTNERS S.A.
  • Zakres prac:
   • Przeprowadzenie analizy marketingowej sektora energetycznego w Polsce i poszukiwanie podmiotów do ewentualnych przejęć
  • Czas realizacji prac: 1999
 • POLSKA FUNDACJA PROMOCJI I ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW
  • Zakres prac:
   • Współpraca w opracowaniu projektu racjonalizacji działania sieci KSU (krajowy system usług dla małych i średnich przedsiębiorstw)
  • Czas realizacji prac: 1998-1999
 • POLSKA FUNDACJA PROMOCJI I ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW
  • Zakres prac:
   • Opracowanie strategii sektorowych rozwoju eksportu w odniesieniu do sektora instrumentów medycznych oraz wyrobów z tworzyw sztucznych wraz z przygotowaniem indywidualnych planów rozwoju eksportu dla 65 firm z tych sektorów
  • Czas realizacji prac: 1997-1998
 • PAŃSTWOWA AGENCJA INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH
  • Zakres prac:
   • Opracowanie materiału analityczno – informacyjnego promującego możliwości inwestycyjne w sektorze chemii ciężkiej
  • Czas realizacji prac: 1996-1997
 • PAŃSTWOWA AGENCJA INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH
  • Zakres prac:
   • Opracowanie ofert inwestycyjnych 200 polskich małych i średnich przedsiębiorstw z wybranych branż, dla potencjalnych inwestorów zagranicznych oraz utworzenie z nich bazy danych
  • Czas realizacji prac: 1996-1997
 • MINISTERSTWO PRZEMYSŁU
  • Zakres prac:
   • Doradztwo na rzecz Rządu RP w negocjacjach nt. przystąpienia Polski do OECD w ramach porozumienia w sprawie respektowania normalnych warunków konkurencji w przemyśle budowy i remontu statków
  • Czas realizacji prac: 1996
 • MINISTERSTWO TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ
  • Zakres prac:
   • Współpraca w przygotowaniu koncepcji oraz wybranych elementów wykonawczych restrukturyzacji Polskich Kolei Państwowych
  • Czas realizacji prac: 1996
 • PAŃSTWOWA AGENCJA INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH
  • Zakres prac:
   • Opracowanie materiału analityczno – informacyjnego promującego możliwości inwestycyjne w sektorze maszyn budowlanych
  • Czas realizacji prac: 1995-1996
 • CALIFORNIA ENERGY COMPANY (USA)
  • Zakres prac:
   • Opracowanie analizy stanu i możliwości inwestowania w branżę elektroenergetyczną w Polsce
  • Czas realizacji prac: 1995-1996
 • NEHEM CONSULTING GROUP (HOLANDIA)
  • Zakres prac:
   • Opracowanie analizy stanu i możliwości inwestowania w branżę górnictwa kamienia i wyrobów kamieniarskich w Polsce
  • Czas realizacji prac: 1993-1994
Powrót
copyright © 2007 Obsługa Doradcza Firm Sp. z o.o.