Obsługa Doradcza Firm Sp. z o.o.

Aspekty strategiczno – strukturalno – organizacyjne rozwoju podmiotów gospodarczych

 • BETA Sp. z o.o.
  • Zakres prac:
   • Opracowanie manuala i procedur organizacyjnych
  • Czas realizacji prac: 2009-2010
 • BIPRODRZEW S.A.
  • Zakres prac:
   • Opracowanie strategii ramowej i współpraca w jej operacjonalizacji
  • Czas realizacji prac: 2005
 • TEL-ENERGO S.A.
  • Zakres prac:
   • Opracowanie projektu strategii spółki, opracowanie struktury organizacyjnej, opracowanie wybranych procedur organizacyjnych i współpraca wdrożeniowa
  • Czas realizacji prac: 2002-2003
 • MENNICA PAŃSTWOWA S.A.
  • Zakres prac:
   • Opracowanie projektu strategii spółki
  • Czas realizacji prac: 2002
 • PZU S.A.
  • Zakres prac:
   • Analiza istniejącej i propozycje modyfikacji struktury organizacyjnej spółki, opracowanie wybranych procedur organizacyjnych i współpraca wdrożeniowa
  • Czas realizacji prac: 2001
 • DOM DEVELOPMENT S.A.
  • Zakres prac:
   • Opracowanie koncepcji i współpraca wdrożeniowa w procesie przekształcenia spółki w spółkę akcyjną
  • Czas realizacji prac: 1999
 • BRITISH – AMERICAN TOBACCO POLSKA S.A.
  • Zakres prac:
   • Doradztwo w obszarze strategii i restrukturyzacji firmy, a na tej podstawie – opracowanie koncepcji oraz szczegółowej metodologii i współpraca wdrożeniowa w głębokiej restrukturyzacji zatrudnienia (wraz z określeniem środków przeciwdziałania negatywnym skutkom społecznym)
  • Czas realizacji prac: 1999
 • MENNICA PAŃSTWOWA S.A.
  • Zakres prac:
   • Przeprowadzenie audytu organizacyjnego wraz ze sformułowaniem wniosków dotyczących zakresu reorganizacji
  • Czas realizacji prac: 1998-1999
 • POLISH ENERGY PARTNERS S.A.
  • Zakres prac:
   • Opracowanie projektu struktury organizacyjnej, dokumentów organizacyjnych oraz wybranych procedur organizacyjnych
  • Czas realizacji prac: 1998-1999
 • POLKOMTEL S.A.
  • Zakres prac:
   • Współudział w utworzeniu POLKOMTEL S.A. oraz opracowanie projektu struktury organizacyjnej, dokumentów organizacyjnych i wybranych procedur organizacyjnych
  • Czas realizacji prac: 1996-1997-1998
 • STOEN S.A.
  • Zakres prac:
   • Opracowanie zasad obsługi klientów STOEN S.A. w kontekście nowego prawa energetycznego oraz niezbędnych zmian struktury organizacyjnej i procedur działania
  • Czas realizacji prac: 1997-1998
 • ZPC URSUS
  • Zakres prac:
   • Opracowanie projektu struktury holdingowej
  • Czas realizacji prac: 1997
 • BANK ŚWIATOWY
  • Zakres prac:
   • Opracowanie projektu struktury organizacyjnej Urzędu Regulacji Energetyki
  • Czas realizacji prac: 1996-1997
 • HUTA OSTROWIEC S.A.
  • Zakres prac:
   • Przeprowadzenie wstępnego audytu organizacyjnego Huty Ostrowiec S.A.
  • Czas realizacji prac: 1996-1997
 • AGENCJA WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA
  • Zakres prac:
   • Opracowanie założeń przekształceń strukturalnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa
  • Czas realizacji prac: 1995-1996
 • ROLIMPEX S.A.
  • Zakres prac:
   • Opracowanie kierunkowych założeń tworzenia struktury holdingowej Rolimpex S.A.
  • Czas realizacji prac: 1995
 • MINISTERSTWO PRZEKSZTAŁCEŃ WŁASNOŚCIOWYCH
  • Zakres prac:
   • Opracowanie projektu reorganizacji Ministerstwa Przekształceń Własnościowych, łącznie z projektami procedur organizacyjnych
  • Czas realizacji prac: 1994-1995
 • KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.
  • Zakres prac:
   • Przygotowanie i wdrożenie przekształcenia zakładów zaplecza KGHM w spółki będące własnością Kombinatu, w ramach tworzenia struktury holdingowej KGHM Polska Miedź S.A.
  • Czas realizacji prac: 1994
 • CEMET S.A.
  • Zakres prac:
   • Opracowanie programu przekształcenia CEMET S.A. w strukturę holdingowo – koncernową
  • Czas realizacji prac: 1994
 • MINISTERSTWO WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ Z ZAGRANICĄ
  • Zakres prac:
   • Opracowanie procedur nadzoru i prywatyzacji jednostek handlu zagranicznego
  • Czas realizacji prac: 1993-1994
Powrót
copyright © 2007 Obsługa Doradcza Firm Sp. z o.o.