Obsługa Doradcza Firm Sp. z o.o.

Aspekty ekonomiczno – finansowe rozwoju podmiotów gospodarczych

 • ENERGA ELEKTROWNIE OSTROŁĘKA S.A.
  • Zakres prac:
   • Opracowanie wniosku o preferencyjne dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego "Redukcja NOx w kotłach OP-650 Nr 1, 2, 3 w Elektrowni Ostrołęka B"
  • Czas realizacji prac: 2012
 • BIOGAZOWNIA STAROGARD Sp. z o.o.
  • Zakres prac:
   • Opracowanie wniosku o preferencyjne dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego "Budowa Biogazowni Rolniczej o mocy 1,2 MW w Starogardzie Gdańskim"
  • Czas realizacji prac: 2012
 • PGE GÓRNICTWO I ENERGETYKA KONWENCJONALNA S.A. ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA
  • Zakres prac:
   • Opracowanie wniosku o preferencyjne dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego "Modernizacja instalacji spalania (kocioł nr 5) w Elektrowni Dolna Odra w celu obniżenia emisji NOx"
  • Czas realizacji prac: 2012
 • PGE GÓRNICTWO I ENERGETYKA KONWENCJONALNA S.A. ODDZIAŁ ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA
  • Zakres prac:
   • Opracowanie wniosku o preferencyjne dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego "Modernizacja instalacji spalania (kocioł nr 8) w Elektrowni Dolna Odra w celu obniżenia emisji NOx"
  • Czas realizacji prac: 2012
 • ALFA Sp. z o.o.
  • Zakres prac:
   • Opracowanie wniosku o preferencyjne dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego "Budowa sieci elektroenergetycznej w celu przyłączenia do KSE farmy wiatrowej Klukowo 69 MW"
  • Czas realizacji prac: 2012
 • PGE ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA S.A.
  • Zakres prac:
   • Opracowanie wniosku o preferencyjne dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego "Budowa instalacji do spalania biomasy na kotle nr 8 w Elektrowni Dolna Odra"
  • Czas realizacji prac: 2010-2012
 • PGE ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA S.A.
  • Zakres prac:
   • Opracowanie wniosku o preferencyjne dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego "Budowa instalacji do spalania biomasy na kotle nr 6 i 7 w Elektrowni Dolna Odra"
  • Czas realizacji prac: 2010-2012
 • PGE ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA S.A.
  • Zakres prac:
   • Opracowanie wniosku o preferencyjne dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego "Modernizacja instalacji spalania (kotły 6 i 7) w Elektrowni Dolna Odra w celu obniżenia emisji NOx"
  • Czas realizacji prac: 2010-2012
 • BETA Sp. z o.o.
  • Zakres prac:
   • Przygotowanie wniosków o płatność związanych z udzieloną dotacją na "Budowę farmy wiatrowej Jarogniew-Mołtowo"
  • Czas realizacji prac: 2010-2011
 • PGE ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA S.A.
  • Zakres prac:
   • Opracowanie wniosku o preferencyjne dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego "Przebudowa kwatery 4B składowiska odpadów paleniskowych Elektrowni Dolna Odra w celu ich odzysku"
  • Czas realizacji prac: 2009-2010
 • ELEKTROWNIA POŁANIEC S.A. GRUPA ELECTRABEL POLSKA
  • Zakres prac:
   • Przygotowanie wniosku o płatność związanego z udzieloną dotacją na "Rozbudowa IOS w celu odsiarczania spalin z bloków 1-8 w Elektrowni Połaniec"
  • Czas realizacji prac: 2009
 • PGE ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA S.A.
  • Zakres prac:
   • Opracowanie wniosku o preferencyjne dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego "Budowa instalacji Odsiarczania Spalin dla bloków 5 i 6 w Elektrowni Dolna Odra"
  • Czas realizacji prac: 2008-2010
 • BETA Sp. z o.o.
  • Zakres prac:
   • Opracowanie wniosku o preferencyjne dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego "Budowa farmy wiatrowej Jarogniew-Mołtowo"
  • Czas realizacji prac: 2008-2010
 • ELEKTROWNIA POŁANIEC S.A. GRUPA ELECTRABEL POLSKA
  • Zakres prac:
   • Opracowanie wniosku o preferencyjne dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego "Rozbudowa IOS w celu odsiarczania spalin z bloków 1-8 w Elektrowni Połaniec"
  • Czas realizacji prac: 2008-2009
 • PGE ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA S.A.
  • Zakres prac:
   • Opracowanie wniosków o preferencyjne dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego "Budowa instalacji do spalania biomasy z pominięciem młynów węglowych na kotle nr 5 w Elektrowni Dolna Odra"
  • Czas realizacji prac: 2008-2009
 • ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA S.A.
  • Zakres prac:
   • Opracowanie wniosków o preferencyjne dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego "Budowa kotła parowego wytwarzającego energię z biomasy wraz z obiektami towarzyszącymi w Elektrowni Szczecin"
  • Czas realizacji prac: 2006-2008
 • BOT ELEKTROWNIA TURÓW S.A.
  • Zakres prac:
   • Rozpoznanie możliwości preferencyjnego dofinansowania przedsięwzięć inwestycyjnych
  • Czas realizacji prac: 2007
 • BOT ELEKTROWNIA OPOLE S.A.
  • Zakres prac:
   • Opracowanie wniosku o preferencyjne dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego "Budowa instalacji przygotowania i podawania do zasobników przykotłowych biomasy"
  • Czas realizacji prac: 2006-2007
 • ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA S.A.
  • Zakres prac:
   • Opracowanie wniosków o preferencyjne dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego "Budowa miejsca magazynowania A popioło-żużli wydzielonego z kwatery 4B składowiska odpadów poprodukcyjnych Elektrowni Dolna Odra"
  • Czas realizacji prac: 2006-2007
 • ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA S.A.
  • Zakres prac:
   • Opracowanie wniosku o preferencyjne dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego "Modernizacja układu spalania kotła nr 3 w Elektrowni Dolna Odra (w celu obniżenia poziomu emisji NOx)"
  • Czas realizacji prac: 2006-2007
 • ZESPÓŁ ELEKTROWNI OSTROŁĘKA S.A.
  • Zakres prac:
   • Rozpoznanie możliwości pozyskania preferencyjnego finansowania przedsięwzięcia inwestycyjnego
  • Czas realizacji prac: 2005
 • ZESPÓŁ ELEKTROWNI OSTROŁĘKA S.A.
  • Zakres prac:
   • Przygotowanie konstrukcji zestawu zabezpieczeń dofinansowania z NFOŚiGW
  • Czas realizacji prac: 2004
 • BSiPPD BIPRODRZEW P.P.
  • Zakres prac:
   • Opracowanie kierunków racjonalizacji działalności projektowej BSiPPD Biprodrzew wraz z przeglądem możliwości pozyskania preferencyjnego finansowania
  • Czas realizacji prac: 2003
 • TEL-ENERGO S.A.
  • Zakres prac:
   • Analiza struktury i rodzajów kosztów oraz określenie kierunków ich racjonalizacji
  • Czas realizacji prac: 2003
 • ELEKTRIM-VOLT S.A.
  • Zakres prac:
   • Analiza struktury i rodzajów kosztów oraz określenie kierunków ich racjonalizacji
  • Czas realizacji prac: 2002-2003
 • MENNICA PAŃSTWOWA S.A.
  • Zakres prac:
   • Analiza uwarunkowań i racjonalności ekonomicznej ewentualnej relokacji działalności produkcyjnej
  • Czas realizacji prac: 2002
 • POLISH ENERGY PARTNERS S.A.
  • Zakres prac:
   • Kompleksowe due diligence, w tym analiza ekonomiczno-finansowa, EC Zielona Góra – pod kątem ewentualnego przejęcia przez inny podmiot
  • Czas realizacji prac: 2001
 • PKP S.A. DYREKCJA ZAKUPÓW I SPRZEDAŻY FERPOL
  • Zakres prac:
   • Opracowanie biznes-planu
  • Czas realizacji prac: 2001
 • POLSKIE KOLEJE LINOWE
  • Zakres prac:
   • Opracowanie biznes-planu w 5-letnim horyzoncie czasowym
  • Czas realizacji prac: 2000
 • ELESTER PKP Sp. z o.o.
  • Zakres prac:
   • Opracowanie biznes-planu
  • Czas realizacji prac: 2000
 • ZAKŁADY NAPRAWCZE TABORU KOLEJOWEGO S.A. Bydgoszcz
  • Zakres prac:
   • Przeprowadzenie wycen metodami dochodowymi i majątkowymi
  • Czas realizacji prac: 2000
 • ZAKŁADY NAPRAWCZE LOKOMOTYW ELEKTRYCZNYCH S.A. Gliwice
  • Zakres prac:
   • Przeprowadzenie wycen metodami dochodowymi i majątkowymi
  • Czas realizacji prac: 2000
 • BRITISH AMERICAN TOBACCO POLSKA S.A.
  • Zakres prac:
   • Analiza i racjonalizacja zatrudnienia oraz redukcja kosztów
  • Czas realizacji prac: 2000
 • HUTA OSTROWIEC S.A.
  • Zakres prac:
   • Przeprowadzenie analizy sytuacji finansowej Huty Ostrowiec S.A.
  • Czas realizacji prac: 1997-1998
 • BGŻ S.A.
  • Zakres prac:
   • Przygotowanie projektu funduszu inwestycyjnego umożliwiającego zarządzanie portfelem akcji /udziałów firm pozyskanych przez Bank w wyniku bankowych postępowań ugodowych
  • Czas realizacji prac: 1996
 • ZPC URSUS
  • Zakres prac:
   • Współudział z ARP S.A. w przeprowadzeniu bankowego postępowania ugodowego
  • Czas realizacji prac: 1995-1996
 • KZG KEGAR, WZPOW KWIDZYN, STOCZNIA USTKA, FNF UBOCZ
  • Zakres prac:
   • Współudział w przeprowadzeniu bankowego postępowania ugodowego
  • Czas realizacji prac: 1994-1995
 • CEMAT – SILICON S.A.
  • Zakres prac:
   • Opracowanie strategii finansowej oraz zorganizowanie finansowania średnioterminowego dla nowoutworzonej spółki Cemat-Silicon S.A.
  • Czas realizacji prac: 1995
 • POLGAZ, STOCZNIA USTKA, ZE LAMINA, ZCH ZŁOTNIKI
  • Zakres prac:
   • Dokonanie wycen lub weryfikacji wycen
  • Czas realizacji prac: 1994-1995
 • KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.
  • Zakres prac:
   • Przygotowanie procedury i narzędzi wewnętrznej kontroli finansowej
  • Czas realizacji prac: 1994
Powrót
copyright © 2007 Obsługa Doradcza Firm Sp. z o.o.